Projecten

Groenalliantie Midden-Holland werkt aan de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie voor de recreatiegebieden in het Groene Hart. Het doel is de eigen natuur en de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en recreanten. Ons motto daarbij is: meer te doen, meer te beleven, beter te zien.

Op de website Kwaliteitsimpuls Groenalliantie staat wat er in welke gebieden wanneer staat te gebeuren en is te zien welke projecten inmiddels zijn uitgevoerd. De projecten lopen tot en met 2021.