't Weegje en Oostpolder

’t Weegje en Oostpolder liggen ten westen van Gouda. Beide gebieden grenzen aan elkaar.  ’t Weegje is een aantrekkelijk, half besloten en waterrijk gebied met hoge ecologische waarden. Prima om te wandelen, te fietsen, te vissen en te roeien. De Oostpolder is een grotendeels open poldergebied, deels nog in particulier agrarisch gebruik en heeft  belangrijke natuur en landschapswaarden. Het is matig bereikbaar en met slechts een enkel wandel- en fietspad.

Door de aanleg van de nieuwe Goudse Westergouwe neemt het gebruik van beide gebieden toe.

Verbinden

Het project voorziet in het vergroten van de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde van enkele gebiedsdelen en het aanpakken van de entrees.

Een ander doel is om de verbindingen te verbeteren. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Herontwikkeling van het entreegebied van t Weegje (verbeteren centrale toegang, landschappelijke inrichting parkeerterrein en omgeving Praathuis en het realiseren van een speelvoorziening nabij het Praathuis).
  2. Het verbeteren van enkele routes (kanoroute en wandelroute Wilhelminakades).
  3. Herinrichting spoorzone (verbinding tussen ’t Weegje en de Oostpolder).
  4. Vernieuwing Informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt in fasen gerealiseerd. De projecten 1 en 4 zijn inmiddels gerealiseerd.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen, Het Praathuis, IVN / KNNV, omwonenden, Provincie Zuid-Holland.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider.

Cookie-instellingen