Over het programma

De recreatiegebieden in het Groene Hart zijn in de jaren ‘70 en ‘80 aangelegd en voldoen niet helemaal meer aan de eisen van deze tijd. Vandaag de dag willen mensen er graag helemaal tussenuit zijn, veel verschillende dingen doen en ontspannen door inspanning. Met de Kwaliteitsimpuls sluiten we aan bij de eisen en wensen van verschillende gebruikersgroepen. Naast investeringen in de afzonderlijke recreatiegebieden voorziet het programma ook in betere verbindingen tussen de gebieden en hun omgeving.

Doel

Onze terreinen verwelkomen de bezoekers, bieden een pallet aan recreatieve voorzieningen en herbergen aantrekkelijke natuur. De gebieden zijn toekomstbestendig doordat ze duurzaam zijn ingericht, efficiënt beheerd worden en doordat opbrengsten uit de gebieden ten goede komen aan de gebieden zelf. 

Planning

Het programma omvat een impuls voor onze recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en in de Reeuwijkse Plassen. Voor beide gebieden is een uitvoeringsplan en een Investeringsagenda opgesteld (zie downloads in rechterkolom).

De uitvoering geschiedt in 3 fases:
2016-2019         versterken basisvoorzieningen en hoofdentrees
2018-2020         toevoegen van voorzieningen
2019-2021         toevoegen van recreatieve verbindingen