Ontwikkelplan Groenalliantie

Groenalliantie werkt aan het opstellen van een ontwikkelplan voor de natuur- en recreatiegebieden rond de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Dit ontwikkelplan geeft een vervolg aan de kwaliteitsimpuls die is uitgevoerd in de acht natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie in de periode 2015-2021. Met die impuls zijn alle gebieden gemoderniseerd, zijn tal van voorzieningen toegevoegd en natuurwaarden verhoogd. De kwaliteitsimpuls is nu grotendeels afgerond.

Koers voor de komende 10 jaar

Het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ is geldig tot 2030 en zet de koers uit voor het op peil houden van de natuur- en recreatiekwaliteiten. Het bestuur van Groenalliantie houdt hierbij rekening met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie, biodiversiteit en het post-coronatijdperk. Waar zijn nog verbeteringen gewenst in de gebieden? Hoe verbinden we gebieden onderling en met hun omgeving? Hoe blijven we aansluiten bij de wensen van de gebruikers? Het plan geeft alle betrokkenen bij Groenalliantie een uitdaging mee: hoe kunnen we samen werken aan groene gebieden voor iedereen?

Proces

Het ontwikkelplan bouwt voort op de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen die aan de basis hebben gelegen van de kwaliteitsimpuls. Hierbij staan drie hoofdopgaven centraal:

  • Blijvend versterken natuur- en recreatiegebieden
  • Versterken recreatief netwerk
  • Meer ruimte voor gebiedspartners

Online enquête

Om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van recreanten en gebiedspartner is in maart/april 2021 een online enquête uitgezet. De resultaten bieden Groenalliantie belangrijke informatie over het type bezoeker, de te ondernemen activiteiten en bezoekmotieven. Maar ook de waardering voor onderwerpen als bereikbaarheid, het voorzieningenniveau en ontbrekende faciliteiten. De vele ontvangen suggesties zijn input voor het nieuwe Ontwikkelplan.

Dit zijn de resultaten van de enquêtes per gebied:

Digitale bijeenkomsten

Groenalliantie zal de uitkomst van de enquêtes in mei 2021 terugkoppelen in tijdens digitale bijeenkomsten voor elk afzonderlijk natuur- en recreatiegebied. Na de digitale bijeenkomsten worden de ideeën en suggesties voor elk gebied uitgewerkt in gebiedsopgaven, ontwikkelingsrichtingen en mogelijke projecten die in het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie’ worden opgenomen. Het plan vormt de leidraad voor het bestuur van de Groenalliantie voor het duurzaam beheren en ontwikkelen van alle natuur- en recreatiegebieden.

Naar verwachting zal dit plan eind 2021 vastgesteld worden.

Hier vind u de presentaties en de verslagen van de digitale gebiedsbijeenkomsten:

Reeuwijkse Hout, 11 mei 2021

Goudse Hout, 12 mei 2021

Krimpenerhout/Loetbos, 19 mei 2021

’t Weegje/Gouwebos, 20 mei 2021

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.